نوع

مدلسازی با هدف پی جویی و اکتشاف کانی های پلی متال بر اساس تلفیق روش های سنجش از دور و جی آی اس در شمال زنجان

کنفرانس
سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

مدل سازی با روش سنجش از دور کروستا با هدف اکتشاف کانی های پلی متال در GIS (شمال زنجان)

کنفرانس
سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

تهیه مدل اکتشافی کانی های پلی متال با روش سنجش از دور ترکیب باندی و نسبت باندی در شمال زنجان

کنفرانس
سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

تاثیر پلیمر XC بر خواص فیلتر کیک سیالات حفاری در سازند خانگیران

کنفرانس
عماد ذوقی، افشین شهام، نوید حسینی علائی، قدرت الله محمدی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

اثر افزودنی ها، بهینه سازی سیمان در مخزن سیلیسی آواری –گاز خانگیران

کنفرانس
عماد ذوقی، افشین شهام، نوید حسینی علائی، قدرت الله محمدی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

تحلیل پایداری سیستم نگهداری به روش عددی تفاضل محدود (مطالعه موردی تونل زیر گذر ضربعلی زاده)

کنفرانس
محمد علی طهماسبی، رضا شیرین آبادی، نوید حسینی علائی، مرتضی حسینی
پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
سال انتشار : 2018

پیش بینی نشست تونل خط 7 متروی تهران با استفاده از روش رگرسیون خطی و سیستم استنتاج فازی ممدانی

کنفرانس
گودرز الهامیان، عباس آقاجانی بزازی، نوید حسینی علائی
اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
سال انتشار : 2018

ارزیابی کارایی روشهای غیرمخرب در مکانیک سنگ به عنوان روشی مکمل

کنفرانس
سید سهراب حسینی، علیرضا میهن نژاد، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
سال انتشار : 2018

تعیین ویژگیهای فیزیکی سنگ آهک با استفاده از روشهای دینامیکی

کنفرانس
علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری
سال انتشار : 2017

تحلیل پارامترهای دینامیکی سنگ با استفاده از آزمایشات غیر مخرب جهت طراحی معدن

کنفرانس
سید سهراب حسینی، علیرضا میهن نژاد، نوید حسینی علائی
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
سال انتشار : 2017

بهره گیری از پارامترهای دینامیکی به منظور تخمین مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری تک محوره مگنتیت

کنفرانس
علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
سال انتشار : 2017

استفاده از پارامترهای دینامیکی به منظور تخمین مدول الاستیسیته ومقاومت فشاری تک محوره مگنتیت

کنفرانس
علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری
سال انتشار : 2017

A Quantitative Approach to Optimizing the Fuel Consumption of Dump Trucks in Earthmoving Projects

کنفرانس
Bahador-Beygi Dawood, Hosseini Navid, Rezazadeh-Azar Ehsan
84th ICOLD Annual Meeting, Johannesburg, South Africa, pp. 8-371 – 8-380
سال انتشار : 2016

پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفار TBM با شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل اماری رگرسیون خطی چند متغیره

کنفرانس
بیژن افراسیابیان، عباس آقاجانی بزازی، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
سال انتشار : 2014

استفاده از روش فرکتالی مقدار- تعداد جهت طبقه بندی سنگ ها بر اساس مقاومت؛ مطالعه موردی: معدن زغالسنگ قشلاق

کنفرانس
مهدی مهدیزاده، نوید حسینی علائی، پیمان افضل، داریوش کاوه آهنگران
پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
سال انتشار : 2014

Using Size-Number Fractal Method for Rock Classification based on Strength, Case Study: Gheshlagh Coal Mine

کنفرانس
Mahdizadeh Mahdi, Hosseini Navid, Afzal Peyman, Kaveh-Ahangaran Dariush
5th Iranian Rock Mechanics Conference (IRMC5), Tehran, Iran
سال انتشار : 2014

Using Semi-Fuzzy RMR to Determine the Required Support System for Gheshlagh Coal Mine

کنفرانس
Mahdizadeh Mahdi, Hosseini Navid, Afzal Peyman, Kaveh-Ahangaran Dariush, Yasrebi Amir-Bijan
22nd UK Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering, University of Exeter, Exeter, UK
سال انتشار : 2014

Prediction of TBM Penetration Rate by Artificial Neural Network and Multivariate Linear Regression Analysis

کنفرانس
Afrasiabian Bijan, Aghajani-Bazzazi Abbas, Hosseini Navid
5th Iranian Rock Mechanics Conference (IRMC5), Tehran, Iran
سال انتشار : 2014

تأثیر هندسه مقطع تونل بر میزان پایداری وتنش موثر اطراف فضای حفاری در مناطق شهری (مطالعه موردی: خط دو،متروی کرج)

کنفرانس
علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی، احمد ادیب، حسام الدین روزبهانی
نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
سال انتشار : 2013

The Effect of Tunnel Section Geometry on Stability and Stress Redistribution in Surrounding Rock Mass of Excavation in Urban Area (Case Study: Karaj Metro, Line #2)

کنفرانس
Rostami Alireza, Hosseini Navid, Adib Ahmad, Roozbahani Hesamedin
Symposium and workshop of sustainable development and urban management, Tehran, Iran
سال انتشار : 2013

Analysis of Building Damage Caused by Twin Tunnels Excavated Using Relative Stiffness (Case Study: Isfahan Metro)

کنفرانس
Rostamabadi Sina, Sharifzadeh Mostafa, Hosseini Navid
10th Iranian Tunnelling Conference, Underground Space and the 3rd Millennium Development Goals, Tehran, Iran
سال انتشار : 2013

The Evaluation of Empirical Coal Pillar Strength Formula Based on Uncertainty Criterion

کنفرانس
Hosseini Navid, Behdeen Oraee-Mirzamani, Oraee Kazem
31st International Conference on Ground Control in Mining (ICGCM), Morgantown, West Virginia, USA, pp. 1 – 4
سال انتشار : 2012

Rock Failure Criterion for Coal Basin Rocks

کنفرانس
Shahriar Kourosh, Hosseini Navid
18th Coal Congress of Turkey, Zonguldak, Turkey, pp. 1 – 8
سال انتشار : 2012

PREDICTION OF THE PENETRATION RATE OF TBM USING ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS)

کنفرانس
Hosseini Navid, Tayebi-Khorami Maedeh
SME Annual Meeting, Seattle, WA, USA, Preprint 12-062
سال انتشار : 2012

DETERMINING THE AMPLITUDE OF CERTAINTY FOR EMPIRICAL ROCK FAILURE CRITERIA

کنفرانس
Hosseini Navid, Oraee Kazem, Gholinejad Mehran
SME Annual Meeting, Seattle, WA, USA, Preprint 12-027
سال انتشار : 2012

بررسی حفر تونل و تاثیر نشست زمین برسازه های سطحی مطالعه موردی: تونل خط 7 متروی تهران

کنفرانس
سینا رستم آبادی، نوید حسینی علائی، مسعود قربانی
نهمین همایش ملی تونل
سال انتشار : 2011

برآورد توانایی باربری پیلارهای زغالی با استفاده از مدلسازی سه بعدی کرنش نرمی

کنفرانس
نوید حسینی، مهران قلی نژاد، احمد ادیب
پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست، دانشگاه اسلامشهر
سال انتشار : 2011

Evaluation of Tunnel Excavation and Ground Settlement Influence on Surface Constructions (Case Study: Tehran Metro Tunnel – Line 7)

کنفرانس
Rostamabadi Sina, Hosseini Navid, Ghorbani Masoud
First Asian and 9th Iranian Tunneling Symposium, Tehran, Iran, ATS11-03311, pp. 227 – 233
سال انتشار : 2011

Analyses of tunnel stability under dynamic loads

کنفرانس
Hosseini Navid, Oraee Kazem, Gholinejad Mehran, Oraee Behdeen
2011 SME Annual Meeting, Preprint 11-145, Denver, CO., USA, pp. 1 – 4
سال انتشار : 2011

محاسبه و تحلیل بهره وری در معادن زغال سنگ البرز شرقی

کنفرانس
نوید حسینی علائی؛ مهدی امیرافشاری؛ مهران قلی نژاد
دومین کنفرانس معدن چرخ صنعت، دانشگاه تهران جنوب، صفحه 73 - 83
سال انتشار : 2010