تدریس

یکی از مهم‌ترین کارهای مورد علاقه من تدریس و آموزش است. پژوهش و مطالعه و در پی آن، آموزش و تدریس، همواره می‌تواند جذابیت‌های منحصر به فردی را در پی داشته باشد. چرا که توسعه و پیشرفت، در بستر آگاهی شکل می‌گیرد. کلاس‌های تدریس من به شرح زیر است.

کلاس‌های تدریس من

 • نیمسال اول99-00

  آزمایشگاه گل حفاری

  دانشگاه تهران جنوب

 • نیمسال اول99-00

  مکانیک سنگ

  دانشگاه تهران جنوب

 • نیمسال اول99-00

  سیمان حفاری

  دانشگاه تهران جنوب

 • نیمسال اول99-00

  آزمایشگاه سیمان حفاری

  دانشگاه تهران جنوب

 • نیمسال اول99-00

  حفر چاه و فضاهای زیرزمینی پیشرفته

  دانشگاه تهران جنوب

 • نیمسال اول99-00

  خوردگی فلزات در صنایع نفت

  دانشگاه تهران جنوب