فیلتر

3D strain softening modelling of coal pillars in a deep longwall mine

کنفرانس
Oraee Kazem; Hosseini Navid; Gholinejad Mehran
17th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES08), Beijing, China, pp. 761 – 767.
سال انتشار : 2008

کاربرد کامپیوتر در معدن

کتاب
نوید حسینی علائی
انتشارات دانشگاه آزاد - 197 صفحه
سال انتشار : 2007

کاربرد تکنیک های عددی پیشرفته در بررسی پایداری شیب های سنگی

ژورنال
نوید حسینی علائی
هفته نامه معدن و توسعه، شماره 234 و 235
سال انتشار : 2007

امکان سنجی تولید زغال سنگ مایع در ایران

کنفرانس
نوید حسینی علائی
سومین کنفرانس معدنکاری و علوم وابسته، طبس، صفحه 93 - 103
سال انتشار : 2007

استفاده از پيلار هاي زنجيره اي در روش جبهه کار طولاني

ژورنال
نوید حسینی علائی، کاظم اورعی، حمید یاسی پور طهرانی
فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)، شماره 22، صفحه 22 - 25
سال انتشار : 2007

آنالیز مقاومت پیلارهای زغالی با استفاده از تحلیل الاستوپلاستیک

کنفرانس
نوید حسینی علائی
کنفرانس بین المللی مکانیک سنگ و طراحی فضاهای زیر زمینی، تهران
سال انتشار : 2007

ضرورت آموزش و فرهنگ سازی HSE در معادن سنگ نما و تزئینی ایران

ژورنال
نوید حسینی علائی؛ میثم مختاری
کتاب سنگ ایران، شماره 8، صفحه 72 - 75
سال انتشار : 2006

روش های عددی در مکانیک سنگ

کنفرانس
نوید حسینی علائی
کنفرانس بین المللی معدن و صنایع معدنی، مشهد
سال انتشار : 2006

امکان سنجی طراحی پیلار موقت با استفاده از روش هاي مرسوم طراحی پیلار زنجیره اي اصلی

ژورنال
نوید حسینی علائی
مجله صنعت مادر، شماره 4، صفحه 21 - 25
سال انتشار : 2006

کاربرد بيوليچينگ در فرآوری مس

کنفرانس
نوید حسینی علائی؛ بهرام صالحی
اولین کنفرانس مهندسی معدن، دانشگاه لاهیجان، صفحه 454
سال انتشار : 2005

به کار گیری مهندسی ارزش در کارخانه های فرآوری مواد معدنی

ژورنال
نوید حسینی علائی
مجله صنعت مادر، شماره 3، صفحه 18- 29
سال انتشار : 2005

الگو های پیوند دانشگاه، صنعت و دولت

کنفرانس
نوید حسینی علائی؛ مهدی امیرافشاری؛ وحید کیا
سومین گنگره بین المللی همکاری‌های دولت، صنعت و دانشگاه
سال انتشار : 2005

استراتژی مواد معدنی در برنامه ایران 1400 و نقش مواد معدنی در توسعه پایدار

کنفرانس
نوید حسینی علائی؛ مهدی امیرافشاری
کنفرانس چشم انداز ملی در ایران 1400، کرمانشاه، صفحه 1 - 12
سال انتشار : 2005

Mineral Processing Development Strategy

کنفرانس
Navid Hosseini; Mehran Gholinejad
2nd Mining and Related Science Region Conference, Tabas University, Tabas, Iran, pp. 53 – 72
سال انتشار : 2005

بیولیچینگ رس‌ها و تولید آلومین

کنفرانس
نوید حسینی علائی؛ بهرام صالحی
کنفرانس شیمی و علوم زمین، دانشگاه تهران شمال، صفحه 127 - 139
سال انتشار : 2004

آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن

کنفرانس
نوید حسینی علائی؛ مهدی امیرافشاری
کنفرانس دانشگاه مجازی و آموزش مجازی، دانشگاه تهران جنوب، صفحه 74 - 88
سال انتشار : 2004