فیلتر

Investigating the effects of rock failure mechanism on its bearing capacity using the three-dimensional particle flow code (PFC3D)

ژورنال
Sasan Sepehri, Reza Shirinabadi, Navid Hosseini Alaee, Ehsan Moosavi, Amirhossein Bangian Tabrizi
Journal of Mining and Environment, DOI: 10.30479/JMRE.2019.10985.1283
سال انتشار : 2020

An integrated approach for performance evaluation of mining industry: a case study of Iranian Steel Complex

ژورنال
Mehdi Pezeshkan, Navid Hosseini
Mineral Resources Management, Volume 36, Issue 3, pp. 5–28, DOI: 10.24425/gsm.2020.133931
سال انتشار : 2020

An approach based on Fuzzy Best-Worst method for sustainable evaluation of mining industries

ژورنال
Mehdi Pezeshkan, Navid Hosseini
Mineral Resources Management, Volume 36, Issue 2, pp. 41–70, DOI: 10.24425/gsm.2020.132563
سال انتشار : 2020

مدلسازی با هدف پی جویی و اکتشاف کانی های پلی متال بر اساس تلفیق روش های سنجش از دور و جی آی اس در شمال زنجان

کنفرانس
سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

مدل سازی با روش سنجش از دور کروستا با هدف اکتشاف کانی های پلی متال در GIS (شمال زنجان)

کنفرانس
سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

تهیه مدل اکتشافی کانی های پلی متال با روش سنجش از دور ترکیب باندی و نسبت باندی در شمال زنجان

کنفرانس
سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

تاثیر پلیمر XC بر خواص فیلتر کیک سیالات حفاری در سازند خانگیران

کنفرانس
عماد ذوقی، افشین شهام، نوید حسینی علائی، قدرت الله محمدی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

اثر افزودنی ها، بهینه سازی سیمان در مخزن سیلیسی آواری –گاز خانگیران

کنفرانس
عماد ذوقی، افشین شهام، نوید حسینی علائی، قدرت الله محمدی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
سال انتشار : 2019

Fuzzy evaluation method for the identification of subsidence susceptibility in an underground mine (case study in Tabas coal mine of Iran)

ژورنال
Navid Hosseini Alaee, Ali Mozafari, Misagh Mirzaee, Aref Faghihi & Kamyar Tolouei
Journal of Natural Hazards, https://doi.org/10.1007/s11069-019-03774-2
سال انتشار : 2019

تحلیل پایداری سیستم نگهداری به روش عددی تفاضل محدود (مطالعه موردی تونل زیر گذر ضربعلی زاده)

کنفرانس
محمد علی طهماسبی، رضا شیرین آبادی، نوید حسینی علائی، مرتضی حسینی
پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
سال انتشار : 2018

پیش بینی نشست تونل خط 7 متروی تهران با استفاده از روش رگرسیون خطی و سیستم استنتاج فازی ممدانی

کنفرانس
گودرز الهامیان، عباس آقاجانی بزازی، نوید حسینی علائی
اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
سال انتشار : 2018

ارزیابی کارایی روشهای غیرمخرب در مکانیک سنگ به عنوان روشی مکمل

کنفرانس
سید سهراب حسینی، علیرضا میهن نژاد، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
سال انتشار : 2018

تعیین ویژگیهای فیزیکی سنگ آهک با استفاده از روشهای دینامیکی

کنفرانس
علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری
سال انتشار : 2017

تحلیل پارامترهای دینامیکی سنگ با استفاده از آزمایشات غیر مخرب جهت طراحی معدن

کنفرانس
سید سهراب حسینی، علیرضا میهن نژاد، نوید حسینی علائی
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
سال انتشار : 2017

بهره گیری از پارامترهای دینامیکی به منظور تخمین مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری تک محوره مگنتیت

کنفرانس
علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
سال انتشار : 2017

استفاده از پارامترهای دینامیکی به منظور تخمین مدول الاستیسیته ومقاومت فشاری تک محوره مگنتیت

کنفرانس
علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری
سال انتشار : 2017

Evaluation of the Rockburst Potential in Longwall Coal Mining Using Passive Seismic Velocity Tomography and Image Subtraction Technique

ژورنال
Navid Hosseini
Journal of Seismology, DOI: 10.1007/s10950-017-9654-4
سال انتشار : 2017

A Field Investigation of the Application of Digital Terrestrial Photogrammetry to Characterize Geometric Properties of Discontinuities in Open Pit Slopes

ژورنال
Samieinejad Mohammad Masoud, Hosseini Navid, Ahangari Kaveh
Journal of Mining and Environment, DOI: 10.22044/jme.2017.930
سال انتشار : 2017

کاهش تولید گازهای گلخانه ای با بهینه سازی مصرف سوخت در ماشین آلات عمرانی

ژورنال
داود بهادربیگی، نوید حسینی علائی، احسان رضازاده آذر
مجله پیام آبادگران، شماره 345، دوره جدید 115، صفحه 48 - 59
سال انتشار : 2016

بررسی تأثیر حفر تونل های دو قلو بر نشست سطح زمین با استفاده از روشهای تجربی و عددی - مطالعه موردی: متروی اصفهان

ژورنال
سینا رستم آبادی، مصطفی شریف زاده، نوید حسینی
نشریه انجمن تونل ایران (تونل)، شماره 26، صفحه 21 - 26
سال انتشار : 2016

Determination of the Optimum Size of Building Stone Blocks: Case Study of Delichai Travertine Mine

ژورنال
Hesam Sedaghat Nejad, Navid Hosseini, Arash Nikvar Hassani
International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, Volume10, Number 3
سال انتشار : 2016

A Quantitative Approach to Optimizing the Fuel Consumption of Dump Trucks in Earthmoving Projects

کنفرانس
Bahador-Beygi Dawood, Hosseini Navid, Rezazadeh-Azar Ehsan
84th ICOLD Annual Meeting, Johannesburg, South Africa, pp. 8-371 – 8-380
سال انتشار : 2016

پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفار TBM با شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل اماری رگرسیون خطی چند متغیره

کنفرانس
بیژن افراسیابیان، عباس آقاجانی بزازی، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
سال انتشار : 2014

استفاده از روش فرکتالی مقدار- تعداد جهت طبقه بندی سنگ ها بر اساس مقاومت؛ مطالعه موردی: معدن زغالسنگ قشلاق

کنفرانس
مهدی مهدیزاده، نوید حسینی علائی، پیمان افضل، داریوش کاوه آهنگران
پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
سال انتشار : 2014

Using Size-Number Fractal Method for Rock Classification based on Strength, Case Study: Gheshlagh Coal Mine

کنفرانس
Mahdizadeh Mahdi, Hosseini Navid, Afzal Peyman, Kaveh-Ahangaran Dariush
5th Iranian Rock Mechanics Conference (IRMC5), Tehran, Iran
سال انتشار : 2014

Using Semi-Fuzzy RMR to Determine the Required Support System for Gheshlagh Coal Mine

کنفرانس
Mahdizadeh Mahdi, Hosseini Navid, Afzal Peyman, Kaveh-Ahangaran Dariush, Yasrebi Amir-Bijan
22nd UK Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering, University of Exeter, Exeter, UK
سال انتشار : 2014

Prediction of TBM Penetration Rate by Artificial Neural Network and Multivariate Linear Regression Analysis

کنفرانس
Afrasiabian Bijan, Aghajani-Bazzazi Abbas, Hosseini Navid
5th Iranian Rock Mechanics Conference (IRMC5), Tehran, Iran
سال انتشار : 2014

Investigating the Slope Stability Based on Uncertainty by Using Fuzzy Possibility Theory

ژورنال
Navid Hosseini; Mehran Gholinejad
Archives of Mining Sciences Journal, Volume 59, Number 1, pp. 179 – 188
سال انتشار : 2014

Calculation of periodic roof weighting interval in longwall mining using finite element method

ژورنال
Navid Hosseini, Kamran Goshtasbi, Behdeen Oraee-Mirzamani & Mehran Gholinejad
Arabian Journal of Geosciences, Issue 7, pp. 1951 – 1956
سال انتشار : 2014

تأثیر هندسه مقطع تونل بر میزان پایداری وتنش موثر اطراف فضای حفاری در مناطق شهری (مطالعه موردی: خط دو،متروی کرج)

کنفرانس
علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی، احمد ادیب، حسام الدین روزبهانی
نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
سال انتشار : 2013