نوید حسینی علائی
انتشارات دانشگاه آزاد - 197 صفحه
Publication year: 2007

کاربرد کامپیوتر در معادن شامل استفاده از نرم افزارهای مختلف در زمینه‌های گوناگون مهندسی از فرآیندهای طراحی و محاسبات گرفته تا تحلیل‌های پیشرفته را شامل می‌شود. در این کتاب نرم افزارهای مرسوم مورد استفاده در معادن و صنایع معدنی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و نحوه کار با هر نرم افزار تشریح شده است.