نوید حسینی علائی؛ بهرام صالحی
اولین کنفرانس مهندسی معدن، دانشگاه لاهیجان، صفحه 454
Publication year: 2005

روش هاي استخراج فلزات معمولا به دو گروه, پيرومتالورژي و هيدرومتالورژي تقسيم مي شود. روشهاي پيرومتالورژي عموما براي استخراج فلزات پرعيار بكار مي رود, در مقابل هيدرومتالورژي جهت استخراج از منابع كم عيار كاربرد دارد. در هر دو مورد نيازمند حل كردن فلزات و يا ته نشين كردن مي باشيم كه علاوه بر هزينه هاي بالاي تكنولوژي و انرژي باعث آلودگي محيط زيست نيز خواهد شد. به همين دليل ترجيح داده مي شود در صورت امكان از فرآيندهاي حل ميكروبي استفاده شود كه علاوه بر نياز به تجهيزات كمتر و ارزان تر موجب آلودگي محيط زيست نيز نمي گردد. در اين مقاله به بررسي انواع روش هاي بيوليچينگ و موارد كاربرد آن در مورد كانسارهاي مس و همچنين شرايط و امكانات لازم براي اجرا پرداخته شده است.