عماد ذوقی، افشین شهام، نوید حسینی علائی، قدرت الله محمدی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
Publication year: 2019

عملیات سیمان کاری یک جزء مهم از هر برنامه اجرایی است. اولیه عملیات سیمان عایق بندی موضعی و جلوگیری از ورود سیال به درون چاه می باشد. شکست سیمان در این کار منجر به فاجعه، خسارت مالی قابل توجه و بسیاری از موارد دیگر می شود. طراحی دوغاب سیمان خوب عامل کلیدی جهت داشتن ستون سیمانی مقاوم در برابر گاز می باشد. در گزارش گردآوری شده، عملکرد انتقال anti Gas و عمل تیکسوتروپی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان آخرین مرحله بهینه سازی دوغاب، نتایج موجود در این گردآوری با استفاده از تست آنالیز FMA مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق نتایج بدست آمده در این گزارش که توسط اینجانب گردآوری شده است نرخ انتقال گاز کل دوغاب سیمان بهینه سازی شده با استفاده از یک لیست ارزیابی۰/۰۲۳ میلی لیتر بر دقیقه ثبت شده است. همچنین در این گزارش گردآوری شده مشخص شده است که عوامل تیکسوتروپی استحکام ژله ای، کنترل تصفیه، WOC زمان بحرانی هیدراسیون و زمان انتقال سیمان به طرز قابل توجهی بهبود یافته اند