مقاله
نوشتن مقاله حلقه مهمی در فرآیند  
پژوهش است. برای نوشتن مقاله مهم‌ترین  
مسئله مطالعه دقیق است. دانش کافی  
در کنار هوش و خلاقیت می‌تواند منجر به  
تعریف موضوع مقاله شود. بهتر است قبل  
از هر کاری، صفحه نگارش مقالات علمی را  
ببیند.
پایان نامه
ملاقات حضوری
قبل از انتخاب موضوع و تکمیل پیشنهادیه،  
بهتر است صفحه نگارش پایان نامه را ببینید.
مواردی از جمله تعریف دقیق موضوع، نگاه  
خلاقانه، نوآوری، مطالعه کافی و رعایت  
اصول نگارش و ساختار محتوی، نقش  
مهمی در کیفیت پایان ‌نامه شما خواهند  
داشت.
برای ملاقات حضوری با آقای دکتر حسینی  
علایی لطفا به صفحه برنامه هفتگی  
ایشان مراجعه نمایید.
همچنین می‌توانید برنامه جلسه خود را از  
طریق ایمیل نیز هماهنگ کنید.
دکتر نوید حسینی علائی متولد 1360، دانش آموخته رشته مهندسی معدن می‌باشد.
وی استادیار گروه مهندسی معدن (گرایش استخراج) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بوده و در حال حاضر مدیریت این گروه را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده دارد. دکتر حسینی علائی مدیریت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب را نیز عهده دار می‌باشند.
زمینه تخصصی پژوهشی - مطالعاتی دکتر حسینی علائی مکانیک سنگ، دینامیک سنگ و ژئومکانیک است. ایشان در این ارتباط مقالات متعددی در مجلات معتبر و کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه داده‌اند. همچنین راهنمایی، مشاوره و داوری پایان‌نامه‌های متعددی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بر عهده داشته‌اند.
دکتر حسینی علائی به عنوان مجری و همکار در پروژه‌های مختلفی حضور داشته و به عنوان مشاور با برخی شرکت‌های فعال در زمینه مهندسی معدن، ژئوتکنیک و مکانیک سنگ همکاری دارند.
این وب سایت متعلق به دکتر نوید حسینی علایی می‌باشد که به منظور ارائه و تبادل اطلاعات با دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان مهندسی معدن (به ویژه گرایش‌های استخراج و مکانیک سنگ) فراهم شده است.
دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir