دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
ریاضیات مهندسی پیشرفته
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول: معرفی درس، ضرورت و اهمیت مطالعه ریاضی، کاربردهای ریاضی در علوم مهندسی
جلسه دوم: مروری بر معادلات دیفرنسیل معمولی
جلسه سوم: سری و انتگرال فوریه
جلسه چهارم: معادلات با مشتقات جزئی
جلسه پنجم: توابع مختلط
جلسه ششم: سری تیلور و لورنت
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم: انتگرال گیری با روش باقی مانده
جلسه نهم: نگاشت و نگاشت همدیس؛ مروری بر جبر خطی
جلسه دهم: سیستم محورهای مختصات؛ توابع و چند جمله‌ای های متعامد
جلسه یازدهم: توابع خاص
جلسه دوازدهم: معادلات انتگرالی
جلسه سیزدهم: ریاضی متغیرها
جلسه چهاردهم: تبدیل لاپلاس
جلسه پانزدهم: روش پرتوربیشن
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
هدف از مطالعه درس ریاضیات مهندسی پیشرفته بدست آوردن مهارت لازم برای برخورد با مسائل مهندسی، درک ریاضی مفاهیم فنی و حل معادلات مهندسی می‌باشد.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir