دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
مباحث ویژه در استخراج
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول:
جلسه دوم:
جلسه سوم:
جلسه چهارم:
جلسه پنجم:
جلسه ششم:
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم:
جلسه نهم:
جلسه دهم:
جلسه یازدهم:
جلسه دوازدهم:
جلسه سیزدهم:
جلسه چهاردهم:
جلسه پانزدهم:
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
هدف از مطالعه درس کسب اطلاعات خاصی می‌باشد که معمولا در سایر دروس بیان نمی‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود دانشجویان با مطالعه این درس آمادگی‌های لازم برای انجام محاسبات مهندسی را کسب کرده و توان علمی - عملی خود را افزایش دهند.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir