دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
حفر چاه و تونل پیشرفته
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول:
جلسه دوم:
جلسه سوم:
جلسه چهارم:
جلسه پنجم:
جلسه ششم:
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم:
جلسه نهم:
جلسه دهم:
جلسه یازدهم:
جلسه دوازدهم:
جلسه سیزدهم:
جلسه چهاردهم:
جلسه پانزدهم:
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
هدف از مطالعه این درس، درک کامل رفتار زمین در مدت ساخت چاه و تونل همراه با شناخت مکانیزم‌های مرتبط می‌باشد. انتظار می‌رود دانشجویان پس از گذراندن این درس، توانایی آنالیز و طراحی حفر چاه و تونل را در شرایط گوناگون به دست آورده و ایده‌های مناسبی برای انتخاب سیستم نگهداری مناسب داشته باشند.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir