دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
اخبار
 
ساعات مشاوره
Wednesday, July 08, 2015
به منظور آگاهی از تغییرات ساعات مشاوره آقای دکتر حسینی علائی به صفحه برنامه هفتگی مراجعه نمایید.

حذف استاد مشاور
Wednesday, July 08, 2015
از مهرماه سال تحصیلی جدید، پایان‌نامه های کارشناسی ارشد صرفا تحت نظر استاد راهنما انجام شده و استاد مشاور حذف می‌شود. جلسه دفاع نیز با حضور یک داور داخلی و یک داور خارج از دانشگاه برگزار خواهد شد.

ارسال فایل پایان نامه
Wednesday, July 08, 2015
دانشجویان کارشناسی ارشد پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه باید نسخه ورود و پی دی اف پایان نامه و فایل پاورپوینت ارائه خود را بلافاصله به آدرس ایمیل گروه (mining.thesis1391@gmail.com) ارسال نمایند. متن ایمیل باید شامل موضوع پایان‌نامه، نام و نام خانوادگی دانشجو و اسامی استادان راهنما، مشاور و داور باشد.  ثبت نمره منوط به ارسال پایان نامه بوده و در صورت عدم ارسال به موقع، دانشجو مجبور به اخذ مجدد درس در ترم آتی می‌باشد.

ارسال فایل سمینار
Wednesday, July 08, 2015
دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از جلسه دفاع از سمینار باید یک مقاله مروری از سمینار خود آماده کرده و پس از تایید استاد راهنما، به آدرس ایمیل گروه (mining.thesis1391@gmail.com) ارسال نمایند. متن ایمیل باید شامل موضوع سمینار، نام و نام خانوادگی دانشجو و استاد راهنما بوده و فایل ورد و پی دی اف مقاله پیوست شده باشد. ثبت نمره منوط به ارسال مقاله بوده و در صورت عدم ارسال به موقع، دانشجو مجبور به اخذ مجدد درس در ترم بعد می‌باشد.

فرصت اعلام نمره کارآموزی و پروژه
Wednesday, July 08, 2015
آخرین مهلت اعلام نمرات دروس کارآموزی و پروژه مقطع کارشناسی برای نیمسال اول، پایان خردادماه همان سال تحصیلی، برای نیمسال دوم، پایان آبان ماه سال تحصیلی بعد و برای دوره تابستان، پایان آذرماه سال تحصیلی بعد می‌باشد. این تاریخ‌ها به هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشند.

فرصت اعلام نمره سمینار
Wednesday, July 08, 2015
آخرین مهلت اعلام نمرات سمینار کارشناسی ارشد برای دانشجویانی که در نیمسال اول درس سمینار را اخذ کرده‌اند، پایان مرداد ماه همان سال تحصیلی و برای دانشجویانی که در نیمسال دوم اخذ کرده‌اند، پایان دی‌ماه سال تحصیلی بعد می‌باشد و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

اخذ دروس جبرانی
Wednesday, July 08, 2015
دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم اول ورود ارائه شده و دانشجو ملزم به اخذ آن‌ها در همان ترم می‌باشد. در صورت افتادن، دانشجو موظف است در ترم دوم نسبت به اخذ مجدد دروس جبرانی اقدام نماید.

Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir